Fejlesztés

Kézműves műhely (tehetséggondozás):
Azoknak a nagycsoportos gyermekeknek ajánlja fel a részvételi lehetőséget az óvodapedagógus, akik kiemelkedő kézügyességgel és kreativitással rendelkeznek.

 

Mozgásfejlesztés (felzárkóztatás):
Nagycsoportos gyermekeknek felkínált szenzomotoros fejlesztés, az adott területen fejlesztésre szorulók számára.

 

Népi gyermekjátékok, néptánc:
Kezdő és haladó csoportban nyílik lehetőség a népi gyermekjátékokkal, tánccal és népdalokkal történő ismerkedésre.

 

Gyógytestnevelés:
A mozgásos tevékenységek során megvalósuló fejlesztés egyik leghatékonyabb formája évek óta, ahol prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatokat lát el a szakember.

 

Logopédia:

Korai beszédfejlesztés szükségességének felmérése 3 éves korban, valamint beszédfejlesztés szükség esetén.

Logopédiai otthon(Molnár Nikoletta cikke)

 

Fejlesztő pedagógiai foglalkozás:
Az átlagostól eltérő képességű, és a részképességek terén lemaradást mutató gyermekekkel foglalkozik a szakember, egyénileg, ill. mikro csoportos formában.

 

Ökomenikus hitoktatás:
Szülők hozzájárulásával bíró gyermekek vehetnek részt, heti 1 alkalommal.

 

Rohanó világunkban egyre nagyobb szerepet kap a gyermekek lelki egészségének megőrzése. Ebben van segítségünkre az óvoda pszichológusa.