Nevelési elveink

A játék szerepe az óvodás korban ( Morvai Petra óvodapszichológus cikke )

 

Óvodánk 1999 óta a Cseperedő elnevezésű helyi pedagógiai program alapján működik, melyet a nevelőtestület közösen hozott létre. Pedagógiai elképzeléseink arra irányultak, hogy óvodánk több évtizedes tradícióit átörökítve, és az új nevelési irányzatokat figyelembe véve alakítsuk ki sajátos arculatunkat. Ezeknek az elvárásoknak megfelelően óvodánkban évek óta kiemelten foglalkozunk a következő területekkel.

Egészséges életmódra nevelés

A mai rohanó világban gyermekeink egyre több időt töltenek az óvodában. Mi gondoskodunk arról, hogy ezt az időt olyan környezetben, olyan hatások alatt töltsék, melyek a lehető legjobban szolgálják testi, lelki egészségüket. 2019-ben pályázat útján elnyertük az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címet, mely elmélyítette az egészséges környezet és életmód iránti elkötelezettségünket. Fontos szerepe lett óvodai nevelésünkben a környezetvédelemnek, melyet a ” MADÁRBARÁT ÓVODA “programban való aktív részvételünk is bizonyít.

Német nemzetiségi nevelés

Német nemzetiségi csoportunkban a nyelvre való ráhangolódás, ill. a kisebbség kultúrájával, hagyományaival, értékeivel való ismerkedés kap hangsúlyos szerepet. A gyermekek kíváncsiságára, mintakövetésére és mozgásigényére alapozva törekszünk arra, hogy a másságot elfogadó, azt természetesként megélő egyéneket neveljünk, akik kötődnek a kisebbségi léthez, és környezetükhöz.

Hagyományápolás

Óvodánk lakótelepi környezetben található, ezért hagyományaink kialakításakor az itt élő emberek ismereteire, szokásaira építve igyekszünk népi, nemzeti kultúránk örökségét gyermekeinkkel megismertetni. Hagyományápolásunk részét képezik a német nemzetiségi ünnepek, népszokások is. Ünnepeinket, rendezvényeinket mindig érzelmi oldalról közelítjük meg. Környezetünkhöz, a természethez fűződő érzelmeinket, a gyermekek környezettudatos magatartásának formálását a ZÖLD ÜNNEPEK által gazdagítjuk.

Nevelési alapelveink

Kiinduló pontnak tekintjük azt az alapelvet, mely szerint: ” Őrizzük meg a gyermeket gyermeknek! ” Arra törekszünk, hogy gyermekeinket derűs, kiegyensúlyozott légkör, egészséges és esztétikus környezet, szerető gondoskodás vegye körül. Biztosítjuk testi, szociális és értelmi képességeik fejlődését, gondoskodunk a sokszínű gyermeki tevékenységekről, különös tekintettel a játékra. Feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekeket egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően, egyénre szabott fejlesztés által juttassuk az iskolakezdéshez szükséges képességek birtokába. Megalapozzuk a környezetével harmóniában élő személyiség kialakulását, akit természet és környezetvédő magatartás jellemez.

Pedagógus képünk

Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.

/ Thomas Gordon /
Nevelői attitűdünk, pedagógiai hitvallásunk kialakítása az azonos értékek elfogadásán alapul, melyek közül a legfontosabbak a számunkra: – a gyermeki személyiség és egymás tisztelete – a hivatásunk iránti elkötelezettség – a szakmai igényesség – a nevelőpartnereink iránti tolerancia

Gyermekképünk:

Sohase hasonlíts egy gyermeket a másikhoz, hanem mindegyiket csak önmagához.
(Pestalozzi)

A különböző családokból más-más személyiségű és fejlettségű gyerekek érkeznek hozzánk, akik nyitottak és fogékonyak az őket körülvevő világra. Spontán és tervszerű hatások eredményeként testileg, szellemileg egészséges, kiegyensúlyozott, hagyományokat befogadó és önazonosságuk tudatában lévő óvodásokká válnak, akik a nálunk szerzett tapasztalatok birtokában aktív részesei környezetünknek.

Küldetésnyilatkozatunk

Mi, a Cseperedő óvoda dolgozói, saját helyi pedagógiai programunk alapján dolgozva garantáljuk, hogy gyermekeiket:

– szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag légkörrel vesszük körül

– folyamatos játék során sokoldalúan fejlesztjük személyiségüket az iskolai alkalmasság elérése érdekében

– igény esetén német nemzetiségi nevelésben részesítjük, mely során biztosítjuk a nyelvvel való ismerkedést, a nyelvi ráhangolódást

– egészséges életmódra neveljük a rendszeres, sokoldalú mozgáslehetőségekkel (udvari játék, ovis torna, tornaszobai edzés), az egészséges táplálkozásra neveléssel, a gyümölcs, zöldség fogyasztás napi rendszerességével

– megismertetjük hagyományainkkal, és tehetségük kibontakoztatására lehetőséget kínálunk a fakultatív jellegű néptánc és kézműves foglakozásainkon. Reméljük, hogy minden szülő és gyermek örömmel, megelégedettséggel hagyja el nap mint nap óvodánkat.